ARKKITEHTUURITYÖ JA PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

KATTAVA ARKKITEHTUURITYÖ JA FOKUSOIVA PROSESSIEN KEHITTÄMINEN LUO POHJAN HYVÄLLE LIIKETOIMINNALLE.

Onko tuotekehitysaika lyhenemässä ja tuotteet saatava markkinoille entistä nopeammin? Ratkaisu voi löytyä liiketoimintaa tukevista uusista tietojärjestelmistä ja joskus ratkaisu löytyy suoraan yrityksen sisältä fokusoimalla oikeisiin asioihin esimerkiksi prosesseissa.

Eräälläkin yrityksellä ratkaisu time-to-market ajan lyhentämiseen oli tuotetiedonhallinta -ratkaisun käyttöönotto (PLM/PDM), millä saatiin tuotetieto kuntoon ja sitä kautta tuotteet nopeammin ulos "suunnitteluputkesta" markkinoille. Tässäkin pelkkä IT –järjestelmä ei ollut se ratkaisu, vaan prosessien kautta päästiin IT –ratkaisuun, mikä sitten lopuksi tuki asiakkaan tarvetta hallita tuotetietoa paremmin ja laaja-alaisemmin kuin aikaisemmin.

Eräässä toisessa asiakasprojektissa asiakas halusi seurata myynnin kehittymistä reaaliaikaisesti. Haasteena oli myynnin suuri määrä - myyntirivejä oli parhaimmilaan useita miljoonia tunnissa ja myynnit syntyivät useassa sadassa eri toimipisteessä samanaikaisesti. Pullonkaulaselvityksessä todettiin, että olemassa oleva BI –ratkaisu ei ollut pullonkaula, vaan hitaus löytyi integraatioympäristöstä. Olemassa olevaan integraatioympäristöön toteutetiin uusi toiminnallisuus suurivoluumisen datan käsittelyyn ja pollunkaula poistettiin.

NNC-Consulting Oy tarjoaa laaja-alaista arkkitehtuuripalveluita erityisesti yritysarkkitehtuurin (EA), integraatioarkkitehtuurin (IA), liiketoiminta-arkkitehtuurin (BA), sovellusarkkitehtuurin (AA), data-arkkitehturin (DA) ja teknologia-arkkitehtuurin (TA) osalta.

Prosessien kehittämisessä toimimme laaja-alaisesti fokusoinnin osalta. Kehittämismielessä tuemme mm. tuotekehityksen prosesseja, valmistavan teollisuuden prosesseja ja vähittäiskaupan prosesseja.

Takaisin palvelut - sivulle

2011 © NNC-Consulting Oy