JÄRJESTELMÄINTEGRAATIO

ONKO YRITYKSENNE INTEGRAATIOYMPÄRISTÖ HANKALASTI HALLITTAVA, EPÄLUOTETTAVA TAI SUHTEETTOMAN KALLIS SEN KÄYTTÖÖN NÄHDEN ?

NNC-Consulting Oy auttaa teitä mm. tekemällä Informaationkulun selvitykset, kapeikkojen tunnistamiset ja kehitysehdotuksen integraatioympäristön parantamiseksi. Meillä on paljon kokemusta eri järjestelmien integroinnista, niin konseptoinnista, kuin liittymä- ja sanomamäärityksien osalta.

Jos nykyiset integraatiotuotteenne ovat jo elinkaarensa loppupäässä, niin autamme teitä hankkimaan teille parhaan integraatioratkaisun (tuote-evaluointi, POC, Pilot). Halutessanne tuemme teitä sen käyttöönottoprojektissa.

Jos teillä on suunnittella integraatio-osaamiskeskuksen (Integration Competence Center – ICC) käynnistäminen yrityksessänne, niin autamme sen toiminnan suunnittelussa ja käyttöönotossa. Tarvittaessa voimme hoitaa ICC:n toimia sen aikaa, että pääsette itse luottavaisin mielin hallinnoimmaan sitä.

Ohessa hiukan listaa niistä valmisohjelmista / platformeista joita olemme kustannustehokkaasti integroineet: CAD, SCM, SAP, Aton, eMatrix, Enovia, Windchill, Main frame, Focal Point, Quality Center, J2EE, Rondo, IBS, Serena, Remedy, SonicMQ, FUSE Message Broker, IBM WebSphere MQ, IBM WebSphere DataPower, IBM WebSphere Integrator, Open Source Integration suite, kassajärjestelmät (POS), PDA laitteet, mobiililaitteet.

Näiden lisäksi olemme integroineet useita kymmeniä räätälöityjä sovelluksia, aina varastonhallinnan sovelluksista eläkkeenmaksatusjärjestelmiin.

Takaisin palvelut - sivulle

2011 © NNC-Consulting Oy